دوغ

دوغ رو که سد البته همگی‌ میدونید سنتاً چطور تهیه میشده (با “زدن” ماست در مَشک از پوست بز)؛ و اینکه امروزه تولید صنعتی اون به چه روش‌هایی‌ انجام میشه، و همینطور دوغ خانگیش چطور درست می‌شه. اگه احیانا نمیدونید، ویکی همیشه یاور اینجا توضیح داده!  چند نکته در مورد تهیه دوغ خانگی برای اضافه کردن دارم که شاید بدردتون بخوره: از ماست پر چرب استفاده کنید. ۲. قبل از اضافه کردن آب به ماست، اون رو چند دقیقه با نمک و فلفل خوب بزنید ۳. اگه دوغ گاز دار دوست دارید، از آب گاز دار (با طعم لیمو) استفاده کنید چون خیلی شبیه دوغ “واقعی‌” می‌شه

  1. Hi;

    few weeks ago I was visiting a friend in Toronto, Ca. his wife gave me a kind of Mushroom which turns Milk to Doogh within 2-3 days, one glass of milk will turn to one Pitcher. I tought you may want to know about it.

  2. Really! That’s really interesting. What kind of mushroom was it? I had heard about a powder which speeds up some type of fermentation process, but not a mushroom! And 2-3 days sounds a bit too long to wait for a “doogh” 🙂 Did you try it and were happy with the result? Thanks a lot anyway Kamran jaan for letting me know. I’ll look it up.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>