بایگانی دسته‌ها: میخک

میخک

بچه که بودیم، گاهی‌ نصف شب‌ها از دندون درد بیدار می‌شدیم و ناله کنون مادر رو هم بیدار می‌کردیم که بیا و یک کاری بکن! مادر من که یک پا دکتر بود واسه خودش میرفت از اون پشتها کیسه‌ی میخک رو پیدا می‌کرد و یک دونه‌ی اون رو می‌گذشت داخل اون دندون دردمند و در عرض چند دقیقه درد ساکت میشد، تا صبح بشه و بریم دندون پزشک.

حالا دلیل این‌که این راه کار به فکر مادرم میرسید و کلن دلیل اینکه ما توی خونه میخک داشتیم این بود که پدر بزرگ من دندان ساز تجربی‌ بود در سالهای ۱۳۲۰-۳۰ شمسی‌. در اون زمان، میخک که در واقع جوانه‌ی باز نشده‌ی گل میخک هست که خشکش کردند، به عنوان یک ماده‌ی بی‌حس کننده و ضّد التهاب در دندان پزشکی‌ کاربرد زیادی داشت و مادرم هم این موضوع رو میدونست. میخک مصرف دیگری نداشت توی خونه‌ی ما. و راستش بچه که بودم فکر می‌کردم اختراع مادر و پدر بزرگمه چرا که از دور بریهای من کسی از وجود چنین ماده‌ای خبر نداشت و همه میخک رو به عنوان یک نوع گل که محصول درختی به همین نامه می‌شناختند و بس. ادامهٔ این نوشته را بخوانید