بایگانی دسته‌ها: شراب در ایران باستان‌

شراب در ایران باستان‌

متن کامل به همراه صدا در رادیو کوچه

تصویر: گرفته شده از این صفحه 

 رواج باده و می و ساقی در ادبیات پارسی‌ بر کسی‌ پوشیده نیست، از خیام که «بی‌ می‌‌ناب زیستن نتواند…» تا مولانا که «یک دست جام باده و یک دست زلف یار» داشت.  منتقدن ادبی‌ و عالمان تصوف و عرفان بر این باورند که در این اشعار، باده  و مستی حاصل از نوشیدن آن واقعی نیست بلکه به شکل نمادین و استعاره بکار گرفته شده تا حالت‌های عرفانی یکی‌ شدن با ذات مطلوب الهی را توصیف کند. در هر صورت، نکته اینست که میراث فرهنگی‌ ما از ادبیات سرشار و سر مست از شراب است که خود نشان از پیشینه‌ی آشنایی ایرانیان با شراب و عوالم آن دارد. شراب از نماد‌های تاریخی‌ و باستانی ایرانی‌ است و ابزار و اوادت و افسانه‌های مربوط به آن در هنر نگارگری ما نیز جایگاهی‌ ویژه دارد. ادامهٔ این نوشته را بخوانید