بایگانی دسته‌ها: شراب خانگی

یکسالگی شراب «بسیار» خانگی ما! از انگور تا خمره و باده

پارسال این موقع ‌ها بود که متوجه شدم درخت انگور سبز گوشه حیاط آنقدر انگور داده که قطعاًاز مصرف معمولی تمام خانواده هم بیشتره. این بود که با همسرم بفکر گرفتن شراب سفید افتادیم هر چند که هیچکدام تجربه این نوع شراب رو نداشتیم. حتمأ با گشت و جستجویی در اینترنت متوجه میشید که روش‌های زیادی وجود داره. ما اینکارو کردیم و از نتیجه خیلی‌ راضی‌ بودیم.

اول اینکه، انگورها باید کاملأ رسیده و پوست نازک و شیرین شده باشند. یعنی درست قبل از اینکه رو به سیاه شدن برن. در اون مرحله که اواسط سپتامبر بود همه رو چیده و حبه کردیم (یعنی‌ همه چوبهاشو با دقت جدا کردیم). انگور بهیچوجه نباید شسته بشه . ادامهٔ این نوشته را بخوانید