بایگانی برچسب‌ها: قشم

شوشی‌های جزیره‌ قشم

شاید کمتر کسی‌ از سنت «شوشی» در مجالس عروسی‌ اهالی درگهان چیزی شنیده باشد، و یا آنرا از نزدیک دیده باشد.


پائیز سال ۱۹۹۵ با گروهی از دوستان ماجراجو و خوش ذوق ایران گرد به سواحل خلیج فارس سفر میکردیم و در هر روستایی که آشنایی داشتیم یکی‌ دو شب اطراق میکردیم. یک شب در پس کوچه‌های روستای بسیار کوچکی (که اسمش را بیاد ندارم) قدم میزدیم که صدای بوق و کرنا و ازدحام بچه ها ی کنجکاو خوش آمد گو ما را به سمت نقطه‌ای که در آن مراسم جشن عروسی‌ در داخل و خارج از خانه بر پا بود کشید. هنوز به حلقه اصلی ساز و دهل نرسیده و بطور کامل مورد استقبال صاحبان مجلس واقع نشده، در کمال حیرت و ذوق متوجه شدیم تعدادی از مردهای ماسک دار با ساز وبرگ و  گریمهای بسیار استادانه ، برگ نخل یا چوب درازی در دست نعره زنان بدنبال دیگران میدوند، و تا چند کوچه دورتر فراریشان میدهند، یا اگر گرفتارش کردند نیمه جدی و نیمه شوخی کمی‌ مینوازند ! در این بین بچه‌ها که فعالانه طلب تعقیب میکردند، یا گروه‌های زنها که اینجا و آنجا به تماشا ایستاده بودند، از حمله مصون بودند: هدف مردهای محلی میانسال و جوان بود. ادامهٔ این نوشته را بخوانید