بایگانی برچسب‌ها: ماست و موسیر

ایده‌های خوشمزه: سبزیجات و دیپ

سبزیجات  تازه (کرفس، هویج، خیار، برکوولی. گل کلم و تربچه) به همراه دو جور «دیپ» گواکومولی و ماست و موسیر: برای کلِّ خانواده!