بایگانی برچسب‌ها: پاییز_مونترال

پائیز در روستا

امروز در کانادا روز شکرگزاری و تعطیل رسمی بود. به سمت پارک اوکا که بفاصله کمی‌ از جزیره‌ مونترال در شرق آن است راندیم به این نیت که رنگهای بینظیر پاییزی را هر چه میتونیم به زیر پوست زده و تا مدتی‌ از گرمی‌ و وجد آن با وحشت رسیدن زمستان مقابله کنیم:) دستاورد این سفر سه‌ ساعته مان اما از تماشای رنگ فراتر رفت

موزیک خوب، هوای آفتابی و بسیار مطبوع، بوی برگ سوخته در کوره راه ها، مزرعه کدو تنبل در امتداد جاده و صف خریداران مشتاق، و بعد از آن، باغات سیب یکی‌ پس از دیگری. .. ادامهٔ این نوشته را بخوانید