بایگانی برچسب‌ها: پنجره پشت آشپزخانه

یک عدد رابین دانشمند پشت پنجره آشپزخانه

اوائل می ماه یک رابین بمدت 4 روز ما را سخت مشغول بخود کرده بود. اول که بمدت ۴۸ ساعت روی شاخه درخت پشت آشپزخونه به مشاهده پرنده‌هایی که از دانه‌دان غذا میخورند و تماشای من در حال ظرف شستن نشست. گفتیم شاید مشغول نوشتتن پی پری چیزی برای کلاس آشپزی یا مردم شناسیش است 🙂 بعد یک روز صبح زود شروع کرد خودش را به شیشه پنجره کوبیدن!!
مجبور شدیم نوار چسبی روی شیشه بزنیم بلکه در مخ کوچیکش فرو برود که هر چیزشفاف قابل عبور نیست! از اون موقع به بعد روی خود ظرف دانه دان مینشست (علیرغم اینکه پرنده ای کرم خوارست) و با دقت یک مهندس به مشاهده تلاشهای مذبوحانه ما میپرداخت و گاهی هم سعی‌ میکرد با نوکش چسبها رو بکند. قیافه اش رادرعکس اگر میدید مشخصأ میگوید: «همین!؟ هنرتون همینه!؟» تمام اینمدت آواز هم میخواند و حمام هم میگیرفت برای آسودگی خیال ما که مریض تشریف ندارند….. نوع کوچک این پرنده در ایران با نام سینه سرخ شناخته میشود