بایگانی برچسب‌ها: کنشگری مردمی

چهار شنبه سوری

تصویر از اینترنت گرفته شده است

متن مفصل برای دوستان غیر ایرانی‌ در اینجا

آری، آری، زندگی زیباست

زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست
گر بیفروزیش، رقص شعله‌اش در هر کران پیداست
ورنه، خاموش است و خاموشی گناه ماست