بایگانی برچسب‌ها: گری مور

بیاد گری مور در سالمرگش

Robert William Gary Moore  4 April 1952 – 6 February 2011