بایگانی برچسب‌ها: ۸ مارس ۲۰۱۲

گرامی‌ باد روز زن!

به یاران در بند و آزاده ام، به خواهران و دختران و مادران زحمت کشیده ام. به شیر زنان حماسه آفرین ایران زمینم: روزتان مبارک ! خاک پایتان را میبوسم و از وجودتان به عالمی فخر میفروشم

همه تصاویر این پست از اینترنت گرفته شده

Womenwork_Carpet_Weaving

Womenwork_Gilan_Talesh_Rice

Womenwork_mudwork

Womenwork_fishmarket

womenwork_village_teacher

nooshinAhmadi